Już wrzesień idzie przez łąki…

Witaj nam, szkoło radosna,

grająca dzwonkiem co rano!

     Szybko minęły tegoroczne wakacje nauczycielom, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół w Jasieńcu. Pozwoliły one na przeżycie niezapomnianych chwil oraz stały się okazją do wypoczynku i regeneracji sił. Wszystko, co dobre szybko się kończy…4 września 2023 roku w gościnnych progach ZS w Jasieńcu pani dyrektor Dorota Nowak-Michałowska uroczyście otworzyła kolejny rok szkolny, kierując słowa do młodzieży: Chcemy, aby godziny spędzone w klasach tej szkoły były dla Was przepustką, do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia Waszych marzeń. Bo właśnie to jest najważniejsze – abyście wszyscy odnaleźli swoją wymarzoną drogę i nią podążali. Nastał zatem czas nowych wyzwań i nowych celów, czas nauki, odkrywania pasji, potencjałów oraz ciekawości świata. W tym ważnym dniu dla społeczność szkoły byli: pan Krzysztof Ambroziak- starosta powiatu grójeckiego, pan Witold Kępka- skarbnik powiatu grójeckiego, pani Małgorzata Snopkowicz-radna powiatu grójeckiego, pani Hanna Kwiatkowska -skarbnik gminy Jasieniec oraz licznie zgromadzeni uczniowie. W Zespole Szkól w roku szkolnym 2023/2024 będzie kształcić się 500 uczniów w 19 oddziałach, pracować 47 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi. Utworzono 5 klas pierwszych: technikum informatycznego, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomicznego, stylisty, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych.

Pani dyrektor zapewniła uczniów i ich rodziców o panującej w szkole serdecznej i rodzinnej atmosferze oraz o wsparciu zarówno nauczycieli, jak i koleżanek, kolegów. Młodzież uczestniczyć będzie w   realizowanych   projektach Erasmus + związanych z praktykami zagranicznymi, w lokalnej Akademii Cisco czy Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz w licznych kołach zainteresowań. Podziękowania otrzymali pracownicy, którzy angażowali się podczas wakacji i reprezentowali naszą szkołę w różnych przedsięwzięciach: Festynie Smaków, Dniach Jasieńca oraz dożynkach powiatowych. Całej Radzie Pedagogicznej, pracownikom szkoły pani dyrektor życzyła wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Słowa swoje skierowała także do rodziców, zapewniając o ich ogromnej roli we wspólnym działaniu i kształtowaniu młodego człowieka. Podkreśliła, że szkoła nie funkcjonowałaby tak wyśmienicie bez wsparcia Samorządu Powiatu Grójeckiego i jego działań związanych z termomodernizacją budynków Zespołu. Ta ubiegłoroczna inwestycja poprawiła komfort nauki i pracy społeczności placówki oraz wpłynęła na wizerunek zewnętrzny. To nie jedyne zmiany. W czasie wakacji szkoła została wyposażona w nowe komputery w ramach projektów „Cyfrowy Powiat i Wysoka jakość kształcenia zawodowego”. Niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja, czyli budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Zatem będzie to rok nowych szans i nowych powodów do radości, któremu przyświecać będzie motto: „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”.