Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół w Jasieńcu przyłączyli się do akcji.

Jest to jedno z wielu działań ekologicznych mających na celu zjednoczenie Polaków na rzecz dbania o nasze środowisko.

Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci, przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa sprzątali teren Jasieńca. Akcję wspierał Urząd Gminy w Jasieńcu dostarczając worki, rękawiczki a także zapewnił odbiór zebranych śmieci.

M. Chmielewska, H. Grabowska, M. Gutkowski