Informacje o egzaminie maturalnym z wybranych przedmiotów w Formule 2023 z wybranych przedmiotów w Formule 2023

 

Nowe materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023,

pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

Linki do dokumentów dotyczących egzaminu maturalnego w formule 2023 (klasy po szkole podstawowej)

  • Komunikat o harmonogramie egzaminów

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

  • Komunikat o dostosowaniach na egzaminie

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

  • Lista jawnych zadań egzaminacyjnych

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf

  • Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20220919%20EM%202023%20Informacja%20P2.pdf

  • Informatory o egzaminie maturalnym w formule 2023 i aneksów do tych informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023;

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

  • Materiały pomocnicze i arkusze diagnostyczne

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/