Uczniowie Zespołu Szkół w Jasieńcu, przyłączyli się do akcji „ # Sprzątamy dla Polski”, którą swoim patronatem objął Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki. Powyższa akcja prowadzona była w ramach obchodów „Światowego Dnia Ziemi”.

Przed przystąpieniem do akcji uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej i wysłuchania dwóch prelekcji. Pierwsza dotyczyła tematyki z zakresu sposobów w jaki każdy z nas może wspierać działania proekologiczne. Prelegentem była nauczycielka naszej szkoły Pani Barbara Szymańczak.
Drugą prelekcję wygłosił Pan Damian Piwowarski, nasz absolwent, pracownik urzędu. Przedstawił on informacje z jakich źródeł możemy otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na jakie działania mogą być one przeznaczone.

Następnie uczniowie posprzątali publiczne tereny zielone oraz wybrane miejsca na terenie Jasieńca. Pokazali  jak wiele zależy od nas, aby bliska nam okolica była po prostu czysta i wolna od śmieci.

Akcję wspierał Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu, dostarczając uczniom worki, rękawiczki, a także zapewnił następnie odbiór zebranych śmieci.

B. Szymańczak

Dzień Ziemi 2023- prezentacja - kliknij

Czyste Powietrze - prezentacja - kliknij