Zespół Szkół dołączył do projektu edukacyjnego skupionego na zdrowiu psychicznym- „Punkt zwrotny- wsparcie rówieśnicze ratuje życie”. Jest to projekt Fundacji TVN i Fundacji OFF School, który popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego oraz zachęca młodych ludzi do udzielania sobie wsparcia rówieśniczego, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza, że kryzys psychiczny dotyka wielu uczniów i  jest największym wyzwaniem polskich szkół.  Akcją zostało objętych ponad 20 tysięcy szkół (ponadpodstawowych i podstawowych) w całym kraju. To inicjatywa, która ma realny wpływ na poprawę dobrostanu psychicznego w polskich szkołach. Jej celem jest zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży poprzez edukację i budowanie świadomości na temat zdrowia psychicznego.