W dniach 8-10 kwietnia 2024r.  odbyła się wizyta przygotowawcza w Grecji w miejscowości Chania  w ramach akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000128787 Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry (KA121-VET) . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W wizycie brały udział: Dorota Nowak-Michałowska Dyrektor,Anna Górecka kierownik ds. kształcenia zawodowego -koordynator projektu oraz Aneta Lewandowska członek zespołu ds. realizacji projektów. Już 10 maja 22 uczniów z technikum:

  • informatycznego, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomicznego

będzie odbywało 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Chanii na wyspie Kreta

 

Cele wizyty było:

  • poznanie miejsca odbywania mobilności, instytucji partnerskiej,
  • sprawdzenie warunków zakwaterowania i wyżywienia,
  • ustalenie działań merytorycznych, metod i form opieki nad uczniami,
  • zapoznanie z regulaminami i procedurami obowiązującym w instytucji przyjmującej,
  • poznanie osób zaangażowanych w realizację mobilności (mentorów uczniów)
  • ustalenie zadań i obowiązków instytucji wysyłającej i przyjmującej,
  • doprecyzowanie szczegółowego programu praktyk, programu kulturowego i oceny efektów kształcenia,
  • określenie i doprecyzowanie kosztorysu pobytu uczniów i opiekunów oraz realizacji programu kulturowego.

Koordynatorem projektu ze strony partnera przyjmującego będzie Orestis Loupasis  , który będzie czuwał pod względem merytorycznym i formalnym nad prawidłowością przebiegu praktyk zagranicznych uczniów ZS Jasieniec.

Malownicza i urokliwa Kreta już czeka na naszych uczniów!!!